דירקטוריון
vbx

 

 • שמואל סלבין – יו"ר – מנכ"ל משרד האוצר לשעבר
   
 • זאב מילבאואר – דח"צ
   
 • עו"ד צבי האוזר – דירקטור - מזכיר הממשלה לשעבר
   
 • יעקב אלינב – דירקטור - יו"ר דפי זהב לשעבר
   
 • יהודית טיטלמן– דח"צית – מנהלת השקעות קה"ל לשעבר (דוקטורנטית)
   
 • עו"ד גלית אחיעזרא סקרבין– דירקטורית – עו"ד עצמאית
   
 • אלי בן חמו – דירקטור – מנכ"ל קרן הפנסיה מבטחים לשעבר