תחומי פעילות
vbx

 

סלע קפיטל עוסקת ברכישה, ניהול והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בישראל בעיקר מבני משרדים ומבנים מסחריים. המבנים מושכרים בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים, חברות מסחריות וחברות היי- טק. 
 
החברה הוקמה במטרה להיות קרן להשקעות במקרקעין, מטרתה העיקרית הינה החזקה וניהול נדל"ן מניב - בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה, דירות מגורים להשכרה וכדומה. מטרתה העיקרית של קרן להשקעות במקרקעין הנה לאפשר למשקיעים להשתתף,  באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים מניבים . אטרקטיביות מכשיר זה מתבססת בין השאר על העובדה שקרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מיסוי ייחודיות ובעלי המניות בקרן נהנים אף הם מהטבות מס.
 
ממועד הקמתה ועד היום פעילותה העסקית של החברה כוללת רכישת 29 נכסים מניבים המשמשים כבנייני משרדים, מסחר ותעשיה, ששויים ההגון הכולל מסתכם בכ- 2.14 מיליארד ש"ח. נכסים אלה מושכרים ל 420 שוכרים בשטח כולל של 310,000 מ"ר. שיעור התפוסה הממוצע בנכסים עומד על כ- 94%.
 
התפלגות שווי הוגן לפי שימושים