מדיניות
vbx

מדיניות החברה –  שמרנות ותשואה גבוהה לאורך זמן!

 

החברה ממוקדת בהשקעות ברכישת נכסים מניבים בעיקר מסוג מבני משרדים, מבני מסחר ומבני תעשייה. עם זאת, החברה מתכוונת לבחון הזדמניות עסקיות לרכישת נכסים מניבים גם מתחומים נוספים, בין השאר, מתבצעת בחינה ראשונית של השקעה בתחום המגורים לדיור בר השכרה לאור המלצות ועדת טרכטנברג.

 

בכפוף להיצע הנכסים המניבים בשוק, ולשיעור התשואה שניתן להשיג מרכישתם, החברה מתמקדת ברכישת נכסים מניבים אשר יעמדו בתנאים הבאים:

 

  • שווי כל אחד מהנכסים לא יפחת מסך של 20 מיליון ש"ח.
  • מיקום הנכסים יהיה אטרקטיבי ותחרותי לעומת נכסים מניבים אחרים.
  • הנכס המניב יהיה במצב תקין המאפשר שימוש סביר מבלי להידרש להשקעות מהותיות נוספות

 

בכוונת החברה להחזיק בנכסים המניבים שיירכשו על ידה לתקופה ארוכה תוך כדי הענקת שירותים מגוונים לשוכרים, כגון שירותי תחזוקה ושמירה, באמצעות חברות המתמחות באספקת שירותים כגון אלה ועל ידי כך להעלות את כדאיות נכסיה המניבים של החברה בעיני השוכרים ובעיני שוכרים פוטנציאלים.