דוחות כספיים
vbx

2017

לצפייה בדוח רבעון 1 לשנת 2017 לחץ כאן

2016

לצפייה בדוח תקופתי ושנתי לשנת 2016 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 3 לשנת 2016 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 2 לשנת 2016 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 1 לשנת 2016 לחץ כאן

2015

לצפייה בדוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 3 לשנת 2015 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 2 לשנת 2015 לחץ כאן

לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 2 לשנת 2015 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 1 לשנת 2015 לחץ כאן

2014

לצפייה בדוח תקופתי ושנתי לשנת 2014 לחץ כאן

לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 4 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפיה בדוח רבעון 3 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפיה בהודעה למשקיעים לרבעון 3 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 2 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 2 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 1 לשנת 2014 לחץ כאן

לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 1 לשנת 2014 לחץ כאן

 

2013

לצפייה בדוח תקופתי ושנתי לשנת 2013 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לשנת 2013 לחץ כאן
 
לצפייה בדו"ח רבעון 3 לשנת 2013 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 3 לשנת 2013 לחץ כאן
 
לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2013 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 2 לשנת 2013 לחץ כאן


לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2013 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 1 לשנת 2013 לחץ כאן
 
2012

לצפייה בדו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2012 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לשנת 2012 לחץ כאן

לצפייה בדוח רבעון 3 לשנת 2012 לחץ כאן

לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 3 לשנת 2012 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2012 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 2 לשנת 2012 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2012 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 1 לשנת 2012 לחץ כאן
 2011

לצפייה בדו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בדו"ח רבעון 3 לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 3 לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בהודעה למשקיעים לרבעון 2 לשנת 2011 לחץ כאן
לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2011 לחץ כאן 

2010

לצפייה בדו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2010 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 3 לשנת 2010 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2010 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2010 לחץ כאן 

2009

לצפייה בדו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2009 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 3 לשנת 2009 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2009 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2009 לחץ כאן 

2008

לצפייה בדו"ח תקופתי ושנתי לשנת 2008 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 3 לשנת 2009 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 2 לשנת 2009 לחץ כאן

לצפייה בדו"ח רבעון 1 לשנת 2009 לחץ כאן