קשרי משקיעים
vbx

לקשרי משקיעים:

רמון עמית

רח' יבנה 15 תל אביב

טלפון: 052-2805205

ramon@irreisrael.com